Menu

Czy mogę ponownie przykleić Squid?

Tak, Squid może być przyklejony wielokrotnie (aż do 20 razy). Upewnij się, że klejąca strona Squida jest zawsze czysta a tkanina jest przyklejana na suche, czyste powierzchnie. Tłuszcz, kurz i brud ujemnie wpływają na  przyklejanie Squida.