Menu

Czy można przyklejać resztki Squid do innych powierzchni?

Tak, można! Co prawda Squid nie został stworzony w tym celu, ale można spróbować. Jednak zawsze należy pamiętać, żeby powierzchnie, na których przykleja się Squid były wolne od zabrudzeń, kurzu czy tłuszczu. Kurz i tłuszcz są wrogami kleju Squida ponieważ znacznie pogarszają jego właściwości klejące.