Menu

Czy Squid będzie chronił moją prywatność wieczorami?

Częściowo. Efekt Squida można porównać do efektu szyby pokrytej mrozem lub firanki. Podczas dnia chroni przed spojrzeniami z zewnątrz, ale po zapadnięciu zmroku ochrona słabnie. Można to zaobserwować na rysunku i video poniżej.