Menu

Dostawa & zwroty

1. Dostawa / dostępność towaru

1.1 Na naszej stronie internetowej można znaleźć dane dotyczące czasu dostawy towaru. Prosimy pamiętać, że dane te mają charakter szacunkowy a więc nie bieżemy odpowiedzialności za ewentualne przekroczenie podanego limitu czasu dostawy.

1.2 Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za poniesione koszty wynikłe z opóźnionej dostawy. Proponujemy ustalać terminy z instalatorami Squida w momencie gdy produkty są już dostarczone do domu.

 

2. Ryzyko / Tytuł

2.1 Prawo własności towarów przechodzi na Państwa dopiero w momencie kiedy otrzymamy pełną pełną zapłatę (wszystkich należności) w odniesieniu do:

2.1.1 towarów, oraz

2.1.2 wszystkich innych opłat należnych a wynikających z innych zobowiązań wobec nas.

 

3. Prawo do odstąpienia od umowy. Zwroty.

3.1 Przez 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru zachowują Państwo prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów i bez podawania przyczyny (okres odtąd zwany “Okresem Odstąpienia”).

3.2 Aby skorzystać z przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta (numer telefonu w punkcie 1.1). Będą Państwo poproszeni o podanie szczegółów zamówienia (np. numer zamówienia etc.).

3.3 Po odstąpieniu od umowy drogą telefoniczną otrzymają Państwo mail z potwierdzeniem anulowania umowy (na adres, który nam Państwo wcześniej podali).

3.4 Za wyjątkiem zwrotu towarów uszkodzonych lub niezgodnych z opisem Klient ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z odesłaniem towarów do Lampe Textiles poprzez wybranego przez siebie dostawcę. Towar wraz z opakowaniem powinien być niezwłocznie (lub w przeciągu 14 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia nas o odstąpieniu) wysłany w stanie nienaruszonym (nie noszącym znamion użycia) na adres: Lampe Textiles, Kanegemstraat 29, 8700 Tielt, Belgia. 

3.5 Bez zbędnej zwłoki dokonamy zwrotu każdej należności, nie później niż 30 dni od momentu poinformowania nas o decyzji o odstąpieniu od umowy.

3.6 Za wyjątkiem zwrotu towarów uszkodzonych lub niezgodnych z opisem, jeśli towar zostanie odesłany niezgodnie z warunkami Regulaminu, będą Państwo obciążeni kosztami poniesionymi przez nas w związku z faktem, że warunki Regulaminu nie zostały dotrzymane.

 

4. Koszty transportu

 

Kraj

 

Koszty transportu 

 

Próg darmowej dostawy  

 

Belgium

€11 €150

Netherlands
Luxembourg

€15 €150
Austria
Germany
Denmark
France
Monaco
United Kingdom
€17,50 €150

Czech Republic
Croatia
Hungary
Poland
Slovenia
Slovakia

€25 €200

Spain
Ireland
Italy
Portugal

€35 €300

Switzerland 
Finland
Greece
Sweden
Andorra
San Marino
Norway
Liechtenstein

€40 €450

Bulgaria
Estonia
Latvia
Lithuania
Romania
Turkey

€50 €550

Canada
United States

€55

€550

Australia
New Zealand
Singapore

€65 €550

Andere

€75 €550