Menu

Pojawiają się pęcherze powietrza

Czasami kiedy zbyt mocno naciska się na tkaninę, pojawiają się pod nią pęcherzyki powietrza. W celu usunięcia tego problemu odklej Squid (lub fragment, pod którym są pęcherzyki) od szyby, a potem przyklej jeszcze raz - tym razem nie wywierając nacisku na tkaninę. Upewnij się, że szyba jest wolna od kurzu i warstwy tłuszczu, po czym dokładnie i pewnym ruchem przyciśnij Squid do szyby. Klej jest wrażliwy na nacisk.