Menu

Polityka prywatności

Informacje na stronie internetowej (zwanej odtąd „Stroną”) zostały dostarczone przez LAMPE TEXTILES NV ('LAMPE TEXTILES'). Poprzez dostęp, przeglądanie lub za pomocą tej Strony Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i wyraża zgodę na przyjęcie niniejszych zasad i warunków.

Informacje zawarte na Stronie są zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych i są przedstawiane bez jakichkolwiek gwarancji domyślnych czy wyrażonych wprost. Choć dokładamy wszelkich starań, żeby dostarczane przez nas informacje były jak najdokładniejsze i aktualne, nie udzielamy żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych dotyczących rzetelności i kompletności dostarczanych informacji. Zachowujemy prawo do zmiany informacji na Stronie bez uprzedzenia i pozyskania zgody.

Ani LAMPE TEXTILES ani żaden z jej dyrektorów, pracowników czy doradców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z lub spowodowane przez wykorzystanie Strony lub jakichkolwiek informacji na niej zamieszczonych.

LAMPE TEXTILES nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zakłóceń dostępu do Strony, za szkody spowodowane usterkami technicznymi lub wirusami (czy innymi tego typu zakłóceniami), także wynikłe z korzystania ze witryn internetowych (np poprzez hiperłącza) do których są odniesienia na Stronie, ani za informacje podane na tychże witrynach.

LAMPE TEXTILES nie odpowiada za połączenia elektroniczne przekazywane za pośrednictwem Strony. Dotyczy to korespondencji mailowej, opóźnień, przechwytywania i manipulacji informacjami przez osoby trzecie.

Użytkownicy Strony są całkowicie odpowiedzialni za wybory i decyzje podejmowane na podstawie informacji zawartych na Stronie bądź za jej pośrednictwem.

Użytkownicy Strony winni podjąć wszelkie środki ostrożności w celu zabezpieczenia przed wirusami, szkodliwym oprogramowaniem, Koniami Trojańskimi etc.

 

Prawo autorskie

Wszelkie informacje na tej Stronie są objęte prawem autorskim. Prawo autorskie należy do LAMPE TEXTILES. Żadna informacja nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez uprzedniej wyraźnej zgody LAMPE TEXTILES.

Wszelkie spory odnoszące się do lub związane z (korzystaniem ze) Strony będą podlegać wyłącznie prawodawstwu belgijskiemu.

 

Polityka prywatności służy do powiadomienia Użytkowników o informacjach, które Lampe Textiles nv, z siedzibą w Kanegemstraat 29, 8700 Tielt w Belgii (‘LAMPE TEXTILES’) zbiera za pomocą swojej Strony, a także o powodach, dla których te informacje zbieramy, co robimy z informacjami, które od Państwa otrzymujemy i tymi, które uzyskujemy podczas Państwa wizyt na naszej Stronie. Korzystanie ze Strony jest tożsame z akceptacją tej polityki. Jeśli nie zgadzają się Państwo z nią prosimy o opuszczenie Strony.

 

Jakie informacje zbieramy?

Gromadzimy informacje osobowe na dwa sposoby:

Przez rejestrację i informacje które Użytkownicy dostarczają na niektórych stronach oraz w sposób automatyczny (pliki cookie). Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się poniżej.

Użytkownik może być poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu mailowego, daty urodzenia, wieku, adresu zamieszkania, numeru telefonu komórkowego i stacjonarnego oraz o inne dane osobiste i kontaktowe. Możemy także poprosić o komentarz, sugestie lub inne informacje dotyczące naszej Strony, naszych produktów czy usług, lub naszej firmy. Inny typ szczegółowych informacji może być wymagany w związku z konkursami, loteriami, ofertami promocyjnymi czy akcjami marketingowymi – np dostarczenie tekstu, obrazów, materiałów wideo lub audio.

 

Dlaczego gromadzimy dane osobowe?

Powody gromadzenia danych osobowych:

Ogólne zarządzanie Stroną, w tym wysyłanie i otrzymywanie wiadomości; dostarczanie informacji na temat produktów i usług LAMPE TEXTILES.

Przetwarzane będą tylko te dane osobowe które będą niezbędne do wyżej wymienionych celów.

 

W jaki sposób użytkujemy Państwa dane osobowe?

Dane, które otrzymujemy od Państwa, lub które gromadzimy użytkujemy w sposób następujący:

Aby odpowiedzieć na bezpośrednie prośby, zgodnie z celem określonym w momencie pobierania informacji lub przed użyciem tej informacji; w celu zarządzania Państwa udziałem w konkursach, loteriach, innych ofertach promocyjnych lub innych akcjach marketingowych; aby lepiej zrozumieć naszych Klientów; w innych uzasadnionych celach biznesowych włączając w to, od czasu do czasu, wysyłanie Państwu materiałów lub innych informacji marketingowych dotyczących naszych marek oraz firm, co do których mogą Państwo wyrażać zainteresowanie drogą mailową, sms-ami (jeśli wyrazili Państwo na to zgodę podczas rejestracji).

Możemy połączyć informacje dostarczane przez Klientów z innymi danymi otrzymywanymi z innych źródeł, włączając w to informacje dostarczane w innych miejscach w sieci, lub za pośrednictwem jednej z współpracujących z naszą stron internetowych.

Informacje pasywne, które śledzimy, włączając w to pliki cookie, są używane do spersonalizowania i ułatwienia Państwu korzystania ze Strony oraz z naszej oferty.

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo jak będą niezbędne do celów opisanych powyżej lub wymaganych prawem.

 

Z kim dzielimy się informacjami?

Nie parając się sprzedawaniem danych personalnych podmiotom trzecim, możemy jednak zechcieć podzielić się informacjami z podmiotami działającymi w naszym imieniu, podmiotami powiązanymi, włączając w to inne marki LAMPE TEXTILES, lub np. z partnerami biznesowymi, z którymi prowadzimy wspólne kampanie promocyjne lub programy a którzy mogą być zainteresowani poinformowaniem Państwa o swojej działalności.

W niektórych przypadkach Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z którymi prowadzimy wspólne akcje promocyjne lub programy, a które są zlokalizowane poza obszarem Europejskiej Strefy Ekonomicznej, w krajach, w których nie ma wystarczającej ochrony danych osobowych. Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na przekazanie swoich danych personalnych także i w tych wypadkach.

W zależności od obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony danych, możemy ujawnić Państwa dane osobiste jeśli będzie tego wymagało prawo, regulamin, nakaz sądowy lub wniosek rządu. W mało prawdopodobnym przypadku gdyby całość lub część naszej firmy była zakupiona przez podmiot trzeci informacje osobowe staną się własnością nowego właściciela. W stosownych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do gromadzenia i dzielenia się każdą informacją którą uważamy za niezbędną w dochodzeniu lub walce z podejrzewanymi nadużyciami finansowymi, nielegalną działalnością, możliwymi szkodami osobowymi i materialnymi w celu obrony siebie i innych lub wypełnienia nakazów prawa.

Należy pamiętać, że pewne rejony naszej Strony mogą mieć naturę interaktywną, która sprawi, że każda podana informacja będzie widoczna także i dla inych użytkowników. Jeśli pragną Państwo tego uniknąć prosimy o nieużytkowanie tych rejonów Strony.

 

Jakie pliki cookie używamy i dlaczego?

Pliki cookie są małymi plikami pozostawionymi w Państwa komputerze w trakcie odwiedzania stron internetowych. Są one powszechnie używane do usprawnienia pracy stron internetowych oraz do dostarczenia informacji właścicielom tych stron.

Ta strona używa plików cookie:

Aby usprawnić i zindywidualizować użytkowanie Strony: zapamiętywanie preferencji językowych; zapamiętywanie informacji w formularzach; zapamiętywanie produktów w Koszyku (jeżeli dotyczy); w celu analizy użytkowania Strony przez Google Analytics.

Jeśli nie życzą sobie Państwo obecności plików cookie prosimy o niekorzystanie z naszej Strony, ponieważ nie będzie ona bez nich sprawnie działać.

Większość przeglądarek internetowych umożliwia kontrolę nad plikami cookie poprzez ustawienia przeglądarki, włączając w to ustawienia, zarządzanie i usuwanie plików (więcej informacji na www.allaboutcookies.org.

 

Rezygnacja z usług

Jeśli kiedykolwiek zdecydują się Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas informacji handlowych lub promocyjnych dotyczących naszych własnych produktów lub produktów podmiotów z nami powiązanych, z którymi prowadzimy wspólne promocje lub programy, mogą Państwo użyć opcji opt-out lub kliknąć na link znajdujący się w każdej przesłanej przez nas wiadomości reklamowej.

Prosimy pamiętać, że w razie wybrania przez Państwa opcji opt-out nadal będziemy wysyłac Państwu informacje dotyczące kont, które Państwo posiadają u nas lub relacji biznesowych, które mamy z Państwem, jak np te dotyczące naszych towarów i usług (jak wiadomości dotyczące udziału w loterii).

 

Prawa Użytkownika

W każdej chwili można skorzystać z prawa do dostępu do danych personalnych, ich korekty lub usunięcia (zgodnie z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym danych osobowych, za pomocą formularza kontaktowego). Można również zrezygnować, bez podawania powodu, z wszelkich bezpośrednich kampanii marketingowych i przesyłanych materiałów promocyjnych.

 

Bezpieczeństwo

Do ochrony danych osobowych stosujemy środki oparte na standartach branżowych. Jednak, pomimo wszelkich wysiłków czynionych w kierunku ochrony danych podczas przechowywania, używania i dzielenia się informacjami, które otrzymujemy od Państwa, żadna witryna internetowa nie jest w stu procentach bezpieczna. Dlatego zachęcamy do podejmowania środków ostrożności takich jak np. utrzymywanie wszystkich haseł dostępu w tajemnicy.

 

Strony internetowe podmiotów trzecich

W niektórych miejscach tej Strony podajemy linki do stron osób trzecich. Niniejsza Polityka Prywatności, jednakże, odnosi się tylko do strony, na której jest opublikowana, nie uwzględnia ona sposobu zbierania informacji na innych stronach, włączając w to strony, do których linki widnieją na naszej Stronie. Linki te są podane dla Państwa wygody, ale nie możemy ręczyć za Politykę Prywatności tych podmiotów. Należy uważnie czytać zasady polityki prywatności na każdej ze stron, gdzie decydują się Państwo pozostawić swoje dane osobowe umożliwiające identyfikację.

LAMPE TEXTILES nie ponosi żadnej odpowiedzialności za witryny internetowe podmiotów trzecich, ani za informcje tam publikowane. Zamieszczenie łącza do innych stron internetowych nie oznacza naszej zgody na treści zamieszczone na tych stronach ani deklaracji o jakiejkolwiek współpracy czy relacji z nimi.